Terapi er for alle

Terapien er for alle, der har en vilje til at arbejde for at få det bedst mulige ud af sit liv. Derfor kan terapi være både for dem med store traumer og kendte temaer, som de ønsker at arbejde med og det er også for dem, som ikke har et tydeligt billede af hvad de egentlig gerne vil.


Dem der mærker diffuse signaler som uro, manglende glæde, kedsomhed, utilfredshed med sig selv eller alt omkring sig. Det vigtigste for om terapien kan gøre noget for dig, er ikke hvilken baggage du kommer med. Det er om du vil arbejde med dig selv.


Uanset hvad lige præcist din bagage består af, så vil jeg hjælpe dig med at pakke den ud og hjælpe dig med at se på hvad du vil have med dig videre på din færd i livet. I vores møde og i vores samtale, vil jeg møde dig fordomsfrit og med empati. Jeg vil støtte dig i at være den du er. Jeg vil støtte dig i, at du tager styring i dit liv. 

Jeg er ikke glad for at give eksempler på temaer for terapi, da listen aldrig kan være fyldestgørende. Men fordi det så ofte efterspørges lister jeg alligevel forsigtigt nogen emner op her:

 • Tristhed, ked af det
 • Stress
 • Sorg
 • Tvivlsomhed, hvad vil jeg?
 • Spiseforstyrrelser
 • Lavt selvværd
 • Tankemylder
 • Uro
 • Sorg ifm skilsmisse
 • Mobning 
 • Problem med rollen som forælder
 • Misbrug
 • Svært ved konflikter
 • Problemer i relationen til andre mennesker
 • Ønske om forandring og/eller personlig udvikling
 • Svært ved at sætte grænser

Trygge rammer

Jane Bak Psykoterapi, samtalerum

Jeg tilbyder dig et trygt rum, som du kan udvikle dig i. Ro og omsorg, så du kan se på det, som du har brug for. Jeg håber, at jeg kan være med til at få trygheden til at vokse i dig, så du kan tage dig selv i hånden og trygt begive dig ud i verden. 


Som gestalt terapeut vil jeg spørge indtil tidligere oplevelser i dit liv når det giver mening. Det betyder, at vi ikke pr. automatik endevender hele din barndom, hvis det ikke giver mening i forhold til den udvikling, som du nu er i gang med.


Jeg vil ikke komme med en analyse af din personlighed, men hjælpe dig til at finde de svar i dig selv, som du har brug for, for at være i dit liv. I kontakten mellem os i sessionerne vil vi opleve forskellige fænomener og måder, som vi er på og dem vil vi bruge som de guldkorn, de er, til at opnå læring og derigennem udvikling (den fænomenologiske metode).

Jane Bak, Pskoterapeut

Terapi er noget af det mest meningsgivende for mig...